Ochrana údajů

Vaše data jsou v bezpečí a kdykoliv se můžete odhlásit.

Ochrana údajů

Mám radost z návštěvy mých webových stránek a také ze zájmu o bližší informace. Ochranu vašich soukromých údajů beru vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mne důležitá. Osobní údaje, které jsou získány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Bezpečnost

Michal Garšic přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu údajů proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Právo na informace

Na požádání vám Michal Garšic v nejbližším možném termínu písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mé snaze o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

V případě dotazu týkajícího se zpracování vašich osobních údajů mne můžete kontaktovat na email: michal@marketing123.cz, kde jsem k dispozici v případě žádosti o informace, ale také pro podněty a stížnosti.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mne navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen v případě poskytnutí z vlastní vůle. Například v případě registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Použití a postoupení osobních údajů

Michal Garšic používá vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen potřebném rozsahu.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chci vaše údaje použít k tomu, abych vás mohl informovat o mých produktech a službách, popřípadě zjištění vašeho názoru na ně. Účast je samozřejmě dobrovolná a pokud s nimi nebudete souhlasit, tak mi to můžete kdykoliv oznámit. Údaje poté budou zablokovány. U emailové komunikace se můžete kdykoliv z odběru odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Michal Garšic používá cookies pro sledování preference návštěvníků a pro optimalizaci webových stránek. Cookies jsou malé „soubory“, které se ukládají na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webových stránek. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Pokud máte dotaz, tak mne můžete kontaktovat kliknutím na tento odkaz.